Cooperativa del Camp de TorrebessesEL NOSTRE OLI ECOLOGIC

El nostre oli ecologic ha estat produït i elaborat seguint les normes de l'agricultura ecològica, controlat en tot el seu procés de producció, elaboració, envasat i comercialització.


L'oli ecològic de la Cooperativa de Torrebesses és cultivat sense adobs ni pesticides de sintesi química (fungicides, insecticides herbicides).


Només s'utilitzen adobs orgànics i minerals naturals i es limita la fertilització de nitrogen a 170 kgN/ha i any (com a les zones vulnerables).